Analyst Group: Analyst Group kommenterar Kollect on Demands Q1-rapport

Kollect publicerade idag den 16 maj 2021 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 13,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 42 % Y-Y
  • De återkommande intäkterna växte med 51 % Y-Y och uppgick till 52 % av de totala intäkterna
  • Bruttomarginalen uppgick till 30 %, lägre både Y-Y och jämfört med Q4-21
  • Kapitalförbrukning och burn rate

Läs Analyst Groups rapportkommentar här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Kollect on Demand. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.