Analyst Group: Aktieanalys på Syncro Group – Ska fortsätta vinna marknadsandelar

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q1-rapport där omsättningen ökade med totalt 276 %, varav 80 % organiskt. Fokus under årets resterande månader kommer vara att fortsätta växa verksamheten, fortsätta ta marknadsandelar och arbeta för att öka lönsamheten. Detta ska uppnås dels organiskt, dels att ytterligare förvärv kan komma att genomföras under året. Trots en turbulent omvärld anser vi att Syncro Group fortsätter ta steg framåt, och utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett värde per aktie om 1,7 kr på 2022 års prognos.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Syncro Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.