Analyst Group: Aktieanalys på LL Lucky Games – Över 100 speltitlar på plats

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games" eller "Bolaget”) fortsätter växa, lanserar nya spel, siktar mot fler marknader och genomför förvärv. Det är inget tvivel om att aktivitetsnivån är hög och att gjorda investeringar kan komma att ge bra utväxling kommande kvartal. Utifrån en estimerad omsättning om 14 MSEK för helåret 2022 som förväntas stiga till 64 MSEK år 2024, tillämpad P/S-multipel och med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter den stundande företrädesemissionen avklarats, givet full teckning, ser vi ett motiverat nuvärde per aktie om 3,5 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på LL Lucky Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.