Analyst Group: Aktieanalys på Finepart – Fortsätter att leverera med starkt momentum

Med första kvartalet avklarat står det klart att Finepart inleder året starkt med en nettoomsättning om 6,9 MSEK, samt en utgående orderstock om 36 MSEK, vilket Bolaget förväntas fullgöra och leverera på. Ökad försäljning, i kombination med att Finepart har utvecklats med god kostnadskontroll, resulterade i att EBITDA-resultatet steg till 0,5 MSEK (-2,6) under Q1-22, vilket är en indikation på att Bolaget har goda möjligheter att leverera en positiv rörelsemarginal för helåret. Baserat på en målmultipel om P/S 3,2x på 2022 års estimerade försäljning om 50,4 MSEK, erhålls ett potentiellt värde per aktie om 7,3 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Finepart. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.