Analyst Group: Aktieanalys på Fantasma Games – Redo för nya marknader med starkt momentum

Fantasma Games AB (”Fantasma” eller ”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolaget publicerade nyligen sin rapport för perioden Q1-22 vilken visade siffror som tyder på en fortsatt stark tillväxtresa. Spelintäkterna för kvartalet uppgick till 4,1 (1,1) MSEK vilket innebär en ökning med 279 %. Givet den fortsatt starka tillväxten, vilket är i linje med vår tidigare prognos, estimerar Analyst Group ett EBITDA-resultat om 13 MSEK år 2024. Med en applicerad forward-multipel om 10x EV/EBITDA ger det ett potentiellt nuvärde om 44 SEK per aktie.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Fantasma Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.