Analyst Group: Aktieanalys på Fantasma Games – Högklassiga spel med stor potential

Fantasma Games AB (”Fantasma” eller ”Bolaget”) utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online. Bolagets spelutveckling utmärker sig från konkurrenter genom en tydlig inspiration från spelvärlden där Bolaget producerar sina spel enligt devisen ”slots beyond gambling”. Spelen distribueras genom ett flertal ledande distributörer och når idag över 200 operatörer, vilket gör att Fantasmas spel når en global marknad, i över 50 länder och på 34 olika språk. Bolaget har på senare tid accelererat tillväxttakten genom dels förvärv, dels organiskt. I ett Base scenario estimeras ett EBITDA-resultat om 12 MSEK år 2024, vilket genom en applicerad forward-multipel om 11x EV/EBITDA, motiverar ett potentiellt nuvärde om 46 SEK per aktie.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Fantasma Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.