Analyst Group: Aktieanalys på Euroafrica Digital Ventures – Positionerar sig som ett renodlat techbolag

Euroafrica har genom en företrädesemission och en strukturaffär stärkt upp balansräkningen, där strukturaffären även medförde att Bolaget nu och framöver har positionerat sig som ett renodlat techbolag. Genom att realisera operativa synergier mellan dotterbolagens digtiala plattformar och vidareutveckla funktionaliteten av Social Content för en större marknad, i kombination med den nyligen lanserade E-handelsfunktionen på Kupatana-plattformen, estimeras en stark tillväxt framgent. Genom en Sum-Of-The-Part-värdering, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,77 kr (1,32) i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Euroafrica Digital Ventures. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.