Analysguiden: ANALYS Kollect on Demand: Rekordomsättning för den kvarvarande verksamhet

De återkommande intäkterna fortsätter öka men resultatet tyngs av engångsposter. Nu utvecklas en ny online-plattform som förväntas öka kundnöjdheten.

Återkommande intäkter ökade med +55%
Det andra kvartalet visade på en rekordhög omsättning för den kvarvarande verksamheten och uppgick till 16,9 (12,6) miljoner kronor. En ökning på årsbasis om 34% samt 26% jämfört med kvartalet innan. Men det som imponerade ännu mer, var de återkommande intäkterna, vilka ökade med 55% till 8,1 (5,2) miljoner kronor. Fortsatt utgör de återkommande intäkterna cirka hälften av den totala omsättningen för bolaget. Bruttomarginalen minskade dock med cirka 1% i kvartalet innan till 29%. Detta beror fortsatt på intäktsmixen mellan de två affärsområden, men är ändå i linje med föregående år.

Engångskostnader för omstrukturering efter avvecklingen av avfallsinsamlingen och ökning av personal inom sälj och kundtjänst gjorde att rörelseresultatet sjönk till -7,4 (-5,2) miljoner kronor. Framöver räknar bolaget med att den höga kostnadsnivån kommer att minska. Men volatiliteten i valuta fortsatt kan komma att påverka de operativa kostnaderna. Periodens resultat slutade på -7,4 miljoner kronor (-2,3) för det andra kvartalet.

Utveckling av en ny online-plattform
I det förra kvartalet belyste bolaget att det kommer att fokusera på att utveckla en ny online-plattform mot privatmarknaden. De nämnde också det fortsatta arbetet med att digitalisera avfallsindustrin som i väldigt många fall är analog. Under det andra kvartalet har bolaget arbetat med utvecklingen av den nya online-plattformen, vilket enligt plan lanseras under det tredje kvartalet i år. Hittills i år har bolaget investerat över 1,3 miljoner kronor i plattformen. Bakgrunden till en ny plattform är för att kunna hålla uppe tillväxttakten för de icke återkommande intäkter. Den nya plattformen kommer att göra kundens upplevelse så sömlös som möjligt och samtidigt effektivisera och automatisera interaktionerna med bolagets leverantörer. Vi räknar med att en effektiv plattform kommer att gynna bolaget och bidra till ökad kundnöjdhet. Det i sin tur kommer också att driva på omställningen från analog till digital hantering av avfall.

Fler BIGbins-lokaliseringar adderade i kvartalet
Ytterligare två BIGbin-lokaliseringar har öppnats, Dungarvan och Callan. Efter kvartalets utgång uppgår nu det totala antalet BIGbinplatser i drift till 40. Hittills i det tredje kvartalet har två platser till levererats, Bishoptown och Clane, vilket gör att bolaget nu är uppe i 42 platser. Integrationen av den nya säljkanalen via B&Qs, för försäljning av bolagets avfallstjänster, har lett till att bolaget kommer leverera sina första ordrar under det tredje kvartalet. Vi ser med spänning fram emot hur denna säljkanal kommer att utvecklas framöver.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-kollect-demand-rekordomsattning-den-kvarvarande-verksamhet

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer

ANALYS Kollect on Demand: Rekordomsättning för den kvarvarande verksamhet