Analysguiden: ANALYS Kollect on Demand: Kvarvarande verksamhet visar på stark tillväxt

Under våren avyttrades verksamheten för avfallsinsamling i Waterford i syfte att fokusera på sin online-plattform. För kvarvarande verksamhet växte intäkterna starkt.

Omsättningen ökar med +42 procent 
Intäkterna för den kvarvarande verksamheten uppgick till 13,4 miljoner kronor, en ökning med 42 procent på årsbasis. De återkommande intäkterna växte under samma tid med 51 procent till 7,0 miljoner kronor och utgör nu lite över hälften av intäktsbasen. Totalt 51 procent (52) av de årliga intäkterna är återkommande. Att ökningen i andelen återkommande intäkter inte är större beror på försäljningen av avfallsinsamlingsverksamheten under kvartalet. Bruttoresultatet landar på 4,0 miljoner kronor (3,2), med en bruttomarginal på 30,2 procent (33,8). Minskningen i brutto-marginalen beror på intäktsmixen mellan de två affärsområdena. Rörelseresultatet hamnar på 17,6 miljoner kronor (-4,8). I det resultatet ingår intäkten från avvecklingen av delar av verksamheten med 24,8 miljoner kronor samt cirka 1,2 miljoner kronor i kostnad för avvecklingen av avfallsinsamlingen. Justerat uppgår första kvartalets rörelseresultat till cirka -6,0 miljoner kronor. Periodens resultat slutar på 17,8 miljoner kronor (-4,1). Ökningen förklaras till största del av ovan poster av engångskaraktär. 

Avyttring av avfallsinsamlingen i Waterford 
I början av mars meddelade bolaget att de har avyttrat verksamheten för avfallsinsamling i Waterford till Beauparc. Bakgrunden är för att kunna koncentrera sig på utveckling av sin online-plattform samt fokusera på fortsatt digitalisering av den analoga avfallsindustrin. Insamlingsverksamheten i Waterford var kapitalintensiv och verkade i en mogen marknad utan större tillväxt. Den var också avgränsad till ett specifikt område på Irland. Totalt sett avyttrade bolaget verksamheten för cirka 25 miljoner kronor före transaktions-kostnader. Affärsområdet stod för cirka 25% av intäktbasen för 2021. 

Ytterligare partners och BIGbins har adderats 
Under kvartalet har dotterbolaget verksamt inom avfallsavlämning öppnat ytterligare en BIGbin-lokalisering i Ballinrobe. Efter kvartalets utgång har bolaget adderat 2 nya platser och det totala antalet BIGbin-platser i drift har ökat till 40. Ytterligare 5 platser finns planerade i det andra och tredje kvartalet, med grund i den beställning som genomfördes under kvartalet på ytterligare 10 nya BIGbin-enheter. Inom avfallsupphämtning fortsätter bolaget även växa antalet partners och uppger efter kvartalet att man numera har över 100 partners knutna till sig.

Vi ser positivt på att bolaget fortsätter uppvisa god tillväxt under det första kvartalet samt lanserar nya partnerskap. Det motiverade värdet justeras dock ned till 5,30 – 6,10 kronor (14,10 – 16,10).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.
Läs mer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden

Bifogade filer

ANALYS Kollect on Demand: Kvarvarande verksamhet visar på stark tillväxt