Alzinova förbättrar tillverkningsprocess för ALZ-101 för att uppfylla fas-2-krav

Alzinova AB (publ) (FN STO: ALZ), ett svenskt biofarmaföretag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers, meddelar idag att tillverkningsprocessen för det oligomerspecifika vaccinet, ALZ-101, har förbättrats ytterligare för att underlätta storskalig produktion.

Alzinovas partner för tillverkning av läkemedel, Bachem (Bubendorf, Schweiz), har optimerat tillverkningsprocessen av den aktiva substansen i ALZ-101 - ett vaccin i klinisk utvecklingsfas för behandling av Alzheimers sjukdom. Processoptimeringarna har resulterat i en effektivare och skalbar tillverkningsprocess som möjliggör leverans av läkemedel i de mängder som krävs för kliniska fas 2-studier. Framtagandet av en mer robust tillverkningsprocess är lovande för en framtida kostnadseffektiv och pålitlig tillverkning enligt GMP (Good Manufacturing Practice).

- Vi är mycket glada över att ha nått denna viktiga milstolpe, som är en del av att göra det terapeutiska vaccinet, ALZ-101, klart för fas 2 och mer attraktivt för potentiella partners, säger Kristina Torfgård, VD för Alzinova AB.

Under tredje kvartalet 2021 inledde Alzinova en klinisk fas 1b-studie med ALZ-101, på patienter med Alzheimers sjukdom. Vaccinet är utvecklat för att specifikt neutralisera de neurotoxiska lösliga formerna av amyloid-beta42, sk oligomerer. Oligomerer anses vara en nyckelfaktor i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Topline-data för studien förväntas under andra halvåret 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 708 467975
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 08:00 CEST.

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com