Alzinova – Alzheimers-kandidater på frammarsch – Mangold Insight Analys

Alzinova, som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av Alzheimers sjukdom, går in i en intensiv fas med sin huvudkandidat ALZ-101. Rekrytering till studien pågår och parallellt genomförs förberedande arbete för fas 2. Bolaget ska även genomföra prekliniska effektstudier och utveckla en ny kandidat ALZ-201. För att kunna genomföra detta genomför Alzinova en kapitalanskaffning. Mangold är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. 

Intresset för ny behandling av Alzheimers väntas öka. Resultat från ett flertal större fas 3-studier väntas kommande året, vilket  kan komma att påverka Alzinova positivt. Bolaget behöver flytta fram positionerna och göra bolaget attraktivt för möjliga partners för att ta Alzheimers-projekt in i fas 2.
För att få fram ett motiverat värde på Alzinova används en riskjusterad DCF-modell. Det motiverade värdet på bolaget uppgår i vår modell till 286 miljoner kronor. Riktkursen sätts till 5,40 kronor (13,00 kronor). Mangold har valt att ta hänsyn till full utspädning i denna analys. Om bolagets projekt framskrider i positiv riktning finns möjlighet att sänka riskparametrar vilken kan få stor påverkan på värdet av bolagets huvudprojekt ALZ-101.