ADDvise Group AB: Högtryck för serieförvärvare

Addvise har höjt tempot och avser göra två nya förvärv på den nord­amerikanska marknaden. Det ena, Medisuite, är ett onlineapotek med mycket god lönsamhet och det andra, GraMedica, är ett medicintekniskt bolag med global verksamhet på de största marknaderna. I tillägg väntas även det tidigare förvärvet MRC Systems konsolideras i bolagets räkenskaper. Då dessa förvärv nu är nära förestående väljer Mangold att ta hänsyn till dem i årets prognoser. 

Addvise är en serieförvärvare och avser att växa genom förvärv. Med tre nya tillkommande förvärv väntas omsättning samt lönsamhet öka. Utifrån fjolårets räkenskaper har Mangold valt att räkna in dessa förvärv i 2021 års prognoser vilket bedöms öka bolagets lönsamhet väsentligt. Addvise bör med dessa förvärv kunna överträffa tidigare utsatt lönsamhetsmål. 
Mangold värderar bolaget med en DCF-modell. Med nya högre prognoser få vi ett ökat motiverat värde om 35 procent jämfört med tidigare. Rekommendation köp upprepas och riktkursens höjs till 5,40 kronor på 12 månaders sikt. Bolaget har även ett obligationslån på plats med ökad kreditram vilket gör att bolaget har möjlighet att göra ytterligare förvärv.