ADDvise Group AB: ADDvise uppdaterar långsiktiga finansiella mål

ADDvise Group AB höjer det långsiktiga finansiella marginalmålet från 15% EBITDA marginal till 20% EBITDA marginal. ADDvise höjer också det långsiktiga tillväxtmålet från 20% till 25% omsättningstillväxt. Övriga långsiktiga finansiella mål gäller fortsatt.

För räkenskapsåret 2022 är målet att ADDvise - innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader - ska nå en omsättning om 1 miljard SEK med ett EBITDA resultat över 150 MSEK före förvärvskostnader.

- På proformabasis rullande 12 månader uppgår vår EBITDA marginal till 16 %. Det i kombination med en välfylld förvärvspipeline med högmarginalbolag inom healthcare segmentet och operationella marginalförbättringar i befintliga verksamheter gör att vi kan justera upp våra långsiktiga mål, säger Rikard Akhtarzand VD för ADDvise Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2021 kl. 09:25 CEST.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.