ADDvise Group AB: ADDvise tillträder Medisuite, LLC

ADDvise Group AB (publ) har idag tillträtt aktierna i Medisuite, LLC i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som kommunicerades via pressmeddelande den 30 juli 2021. Medisuite kommer att konsolideras i ADDvise finansiella rapportering från och med augusti 2021. Den operationella ledningen i Medisuite kommer att fortsätta i enlighet med ADDvise decentraliserade struktur och bolagsstyrning. ADDvise välkomnar Medisuite till koncernen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.