ADDvise Group AB: ADDvise Group publicerar årsredovisning för 2021

ADDvise Group AB (publ) publicerar idag den 14 april 2022 årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns i sin helhet på ADDvise hemsida: www.addvisegroup.se.

Årsredovisningen publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46765 25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, CFO
+46 70441 84 48
sebastian.robson@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.