ADDvise Group AB: ADDvise Group höjer EBITDA-målet för 2022

Mot bakgrund av bolagets fortsatta utveckling väljer styrelsen i ADDvise Group att justera EBITDA-målet för 2022 som kommunicerades den 23 september 2021. Målet höjs till att ADDvise innan utgången av 2022 på proformabasis rullande 12 månader ska nå ett EBITDA-resultat över 200 MSEK före förvärvskostnader (justerat EBITDA). Det tidigare EBITDA-målet 2022 uppgick till över 150 MSEK på proformabasis. Det tidigare kommunicerade omsättningsmålet om 1 miljard SEK i nettoomsättning 2022 på proformabasis ligger fast.

ADDvise Groups finansiella mål 2022:

  • 2022 EBITDA proforma rullande 12 månader mål 200 miljoner SEK
  • 2022 nettoomsättning proforma rullande 12 månader mål 1 miljard SEK.

"Vi ser nu att vi kommer att nå vårt tidigare mål om 150 MSEK i EBITDA proforma i Q2. Det i kombination med att vi har god visibilitet i vår förvärvspipeline gör att vi kan spänna bågen ytterligare", säger koncernchef Rikard Akhtarzand.

För vidare upplysningar:
VD Rikard Akhtarzand
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 16:40 CEST.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.