ADDvise Group AB: ADDvise förvärvar Medisuite, LLC

ADDvise Group AB har idag ingått aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Medisuite, LLC avseende förvärvet av samtliga aktier i Medisuite, LLC i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 24 maj 2021. Tillträde till aktierna i Medisuite beräknas ske i augusti 2021.

Medisuite är ett amerikanskt online-apotek, baserat i Cary, North Carolina, som specialiserat sig på läkemedel inom segmentet "men's health" för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Bolaget har licenser att distribuera läkemedel i samtliga USA:s delstater förutom två. Bedömningen är att Bolaget efter förvärvet även kommer att erhålla licenser i dessa två delstater. Licenserna är läkemedelsoberoende. Medisuites omsättning för helåret 2020 uppgick till cirka 3,04 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 1,45 MUSD, en EBITDA marginal om ca 48%.

Som tidigare kommunicerats sker transaktionen till en total köpeskilling om ca 10,30 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om ca 6,50 MUSD på kassa- och skuldfri basis, en räntefri revers om 1,30 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål. De två potentiella tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 1,0 MUSD för räkenskapsåret 2022 och 1,5 MUSD för räkenskapsåret 2023.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2021. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.