ADDvise Group AB: ADDvise förvärvar Graham Medical Technologies, LLC

ADDvise Group AB har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren i Graham Medical Technologies, LLC ("GraMedica") avseende förvärvet av samtliga aktier i GraMedica i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 maj 2021. Tillträdet till aktierna sker idag.

GraMedicas omsättning för helåret 2020 uppgick till cirka 3,35 MUSD, med ett justerat EBITDA-resultat om cirka 0,85 MUSD, motsvarande en EBITDA-marginal om 26%.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om ca 5,8 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om ca 4,0 MUSD på kassa- och skuldfri basis samt två möjliga tilläggsköpeskillingar förutsatt att säljaren uppnår i förväg fastställda mål. De två potentiella tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 0,675 MUSD för räkenskapsåret 2021 och 1,125 MUSD för räkenskapsåret 2022.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2021. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.