ADDvise Group AB: Addvise – Förvärv ökar vinst – Mangold Insight Analys

Addvise, en nischförvärvare av medicintekniska bolag, har visat upp ett starkt andra kvartal. Bolaget har konsoliderat ett antal förvärv vilket bidragit till att omsättningen ökat till 232 miljoner kronor under det andra kvartalet, något högre än vår prognos. Dess rörelseresultat mätt som EBITDA (före avskrivningar) fördubblades till 34 miljoner kronor jämfört med samma period i ifjol. Handelsmönster har börjat normaliserats för Addvise och bolaget ser en förbättrad efterfrågan sekventiellt. Orderingången har ökat med 112,5 procent. 

Bolagets omsättning på rullande 12 månader proforma uppgick till 928 miljoner kronor och EBITDA till 152 miljoner kronor. Bolagets målsättning är att nå 1 miljard i omsättning 2022 proforma (R12M) vilket ligger inom räckhåll. Justerad EBITDA ska uppgå till 200 miljoner kronor proforma (R12M). Mangold väljer att upprepa tidigare lagda prognoser med vissa justeringar. Tidigare förvärv kommer att bidra till ökad omsättning samt att bolagets kostnadsmedvetenhet kommer bidra till förbättrade marginaler. 
Mangold väljer att justera riktkursen till 10,00 kronor. Delvis en effekt av att fler aktier tillkommit. Detta medför en uppsida på cirka 50 procent i aktien. En uppdatering av jämförande bolag har gjorts vilket visar på att Addvise aktie är attraktivt värderat. Låga nyckeltal och möjligheter till fler förvärv talar för att det finns utrymme för kursuppgång i aktien. I denna analys har vi uppdaterat Investment Case med nya hållbarhetsmål. En uppdaterad genomgång av både styrelse och ledning finns även i appendix.