ADDvise Group AB: ADDvise förstärker ledningsgruppen, rekryterar COO

ADDvise förstärker koncernledningen och rekryterar Fredrik Mella som COO. Fredrik har lång internationell erfarenhet inom Medtech och tech industrin med nyckelpositioner som bland annat VD, försäljningschef, COO samt styrelseledamot.

Fredrik kommer senast från ScandiNova, som VD, världsledande inom pulsade kraft- och mikrovågssystem för Medtech, Industri och Forskning. Han har tidigare varit Export Director på ETAC AB som utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter. Styrelseledamot på Abilia, ett Medtech-företag som ingår i MedCap-gruppen. Fredrik har en MScBA i Internationell Ekonomi.

Fredriks främsta ansvar blir att stötta dotterbolagens ledningar att nå koncernens organiska finansiella mål.

"Att förstärka ADDvise med Fredrik Mella möjliggör att vi kan fortsätta öka vår tillväxttakt. Han kommer komplettera vår ledningsgrupp med sina internationella erfarenheter från Medtech industrin. Fredrik kommer bli en bra ledare och coach för våra dotterbolags VDar", säger VD Rikard Akhtarzand

"ADDvise är framgångsrikt företag som befinner sig mitt i en spännande tillväxtresa. Jag ser fram emot att göra skillnad och bidra med mina erfarenheter", säger Fredrik Mella.

Fredrik tillträder 17 februari 2022.