ADDvise Group AB: ADDvise erhåller order från SHCS på system för monitorering av vitala tecken inom äldrevården till ett värde av 2 MUSD

ADDvise Group AB:s dotterbolag Southern Life Systems Inc ("SLS") har ingått ett ettårigt avtal med Signature Healthcare Consulting Services, LCC ("SHCS"), en koncern som tillhandahåller personligt anpassad sjukvård genom läkarmottagningar, specialistmottagningar och sjukhus i USA. Avtalet avser en order av Rosie Connectivity Solution, system och monitorer för vitala tecken, till cirka 110 vårdboenden till ett totalt värde av cirka 2 MUSD. Installationen omfattar egenutvecklad hårdvara, mjukvara och förbrukningsprodukter för sjukvården. Installation av ordern är planerad att ske under Q2 2022.

Den globala marknaden för monitorering av patienters vitala funktioner värderades till 7,59 miljarder USD 2020 och växte med en CAGR på 7,94%. Från 2021 till 2026 förväntas marknaden nå 11,97 miljarder USD vid år 2026. Ökningen på efterfrågan av monitorer av patienters vitala funktioner drivs främst av demografiska trender såsom en växande äldre befolkning.

- Våra lösningar för monitorering av patienter inom äldrevården i USA är en viktig lösning för ökad patientsäkerhet. Den underliggande demografiska trenden med fler äldre personer i behov av vård driver efterfrågan på våra produkter inom detta segment, säger Rikard Akhtarzand, VD i ADDvise Group i en kommentar.   
 

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2022 kl. 15:25 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.