2cureX utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets aktie

2cureX har utsett Sedermera Corporate Finance till bolagets likviditetsgarant.

Uppdraget kommer att starta 6 maj 2022 och Sedermera kommer i sitt uppdrag att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för 2cureX AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
Tel: +45 22 79 53 99
www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX är ledande inom läkemedelskänslighetstestning för cancer och har utvecklat produktfamiljen IndiTreat® (Individual Treatment ). Med utgångspunkt från ett prov av patientens tumör skapar IndiTreat® tusentals 3D-repliker (tumoroider) och förutsäger tumörsvaret på de olika tillgängliga läkemedlen, vilket ger läkaren värdefull information för att fatta behandlingsbeslut.

Portföljen av IndiTreat®-tester syftar till att optimera behandlingsval för patienter med metastaserad kolorektal cancer (IndiTreat® mCRC Start för första behandlingslinjen, IndiTreat® mCRC Extend och IndiTreat® mCRC Explore för tredje behandlingslinjen). Ytterligare tester är under utveckling för att täcka andra stadier av kolorektal cancer, såväl som andra gastrointestinala cancerformer.

Enligt flera rapporter överstiger de totala årliga utgifterna för cancerrelaterad in vitro-diagnostik (IVD) globalt 17,5 miljarder USD, varav 2,5 miljarder USD är direkt relaterade till tester för terapibeslut, med en CAGR på 12,7 %. Trots detta stöds bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar av ett av dessa tester. IndiTreat® syftar till att fylla denna lucka och göra Precision Oncology tillgänglig för alla cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX"). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com

Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Bifogade filer

2cureX utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets aktie