2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Copenhagen — May 3, 2022 — Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig som bifogad fil och på bolagets hemsida (www.2curex.com).

Årsredovisningen kommer att presenteras för godkännande vid årsstämman den 24 maj 2022, som meddelats den 21 april 2022 i kallelsen till årsstämman i 2cureX AB.

Årsredovisningen kommer att presenteras i direktsänd webbsändning den 24 maj 2022 kl 15:00 CET. Ytterligare information om åtkomst kommer att tillhandahållas på www.2curex.com.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
Tel: +45 22 79 53 99
www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX är ledande inom läkemedelskänslighetstestning för cancer och har utvecklat produktfamiljen IndiTreat® (Individual Treatment ). Med utgångspunkt från ett prov av patientens tumör skapar IndiTreat® tusentals 3D-repliker (tumoroider) och förutsäger tumörsvaret på de olika tillgängliga läkemedlen, vilket ger läkaren värdefull information för att fatta behandlingsbeslut.

Portföljen av IndiTreat®-tester syftar till att optimera behandlingsval för patienter med metastaserad kolorektal cancer (IndiTreat® mCRC Start för första behandlingslinjen, IndiTreat® mCRC Extend och IndiTreat® mCRC Explore för tredje behandlingslinjen). Ytterligare tester är under utveckling för att täcka andra stadier av kolorektal cancer, såväl som andra gastrointestinala cancerformer.

Enligt flera rapporter överstiger de totala årliga utgifterna för cancerrelaterad in vitro-diagnostik (IVD) globalt 17,5 miljarder USD, varav 2,5 miljarder USD är direkt relaterade till tester för terapibeslut, med en CAGR på 12,7 %. Trots detta stöds bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar av ett av dessa tester. IndiTreat® syftar till att fylla denna lucka och göra Precision Oncology tillgänglig för alla cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX"). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com

Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som 2cureX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-03 20:45 CEST.

Bifogade filer

2curex Annual Report SE 2021 FINAL