Arkiv

Bolagsnyheter

OurLiving AB: Beslut vid årsstämma 31 maj 2023

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterade i kallelsen. Närvarande aktieägare på stämman representerade 35,52% av de totala rösterna i bolaget.
Mangold Insight

BioStock Life Science Spring Summit med WntResearch

Missa inte WntResearchs presentation under BioStock Life Science Spring Summit, idag den 31 maj kl 10.40. Eventet startar kl 10.00, se det fullständiga programmet på BioStocks hemsida (https://www.biostock.se/biostock-life-science-summit-may-2023/) eller YouTube...
Mangold Insight

Lumito lanserar ny hemsida

Lumito har nu lanserat en ny hemsida. Hemsidan är utformad för att bättre spegla Lumitos pågående kommersialiseringsfas, med särskilt fokus på produkten SCIZYS inför den kommande produktlanseringen. Besök vår...
Mangold Insight