Arkiv

Bolagsnyheter

Styrelseordförande Per-Olov Norberg överlåter sina teckningsoptioner av serie TO8 vederlagsfritt till Håkan Sigfridsson, Tobias Wennberg och en extern investerare

PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, fredagen den 26 november 2021 Per-Olov Norberg, styrelseordförande i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”), har vederlagsfritt överlåtit sina teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets VD,...
Mangold Insight

Gamechest: Delårsrapport 3 – 2021

+——————+——-+——-+————+————+———-+|Flerårsöversikt |Q3 2021|Q3 2020|Delår 3 2021|Delår 3 2020|Helår 2020||koncernen | | | | | |+——————+——-+——-+————+————+———-+|Totala intäkter |1,7 |3,3 |5,1 |5,8 |9,6 ||(msek) | | | | | |+——————+——-+——-+————+————+———-+|EBITDA (msek)...
Mangold Insight