Autocall Nordiska Bolag Optimal Start och Fast Kupong
  Emittent Rating S&P          
  Citigroup A+ Uppdaterat per den: 2021-06-11   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0011205061   Utgiven 2018-06-26   2019-06-14 kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-06-14   2020-06-15 kupong
Denominering 20 000   Förfallodag 2023-06-26   2021-06-14  
Kapitalskydd Nej         2022-06-14  
Valuta SEK         2023-06-14  
Ack Inlösenkupong per år 7,50%         Optimal Start  5 obs under första
Fast kupong per år 5,00%           4 veckorna
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%        
Kupongbarriär 0%        
Riskbarriär 60%        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
Värdering              
Dagskurs 117,17%            
Långsiktigt värde 107,50%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Fortum 19,660 23,71 120,60% Ja Ja Ja  
AstraZeneca 608,200 967,00 158,99% Ja Ja Ja  
Nordea 84,920 93,08 109,61% Ja Ja Ja  
Equinor 209,000 189,80 90,81% Ja Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 90,81%