Natixis AIO OMX Säsongsallokering    
  Emittent Rating S&P    
  Natixis #REF! Uppdaterat per den: 2021-06-11
ISIN SE0008008171   Utgiven 2016-03-18
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2016-03-11
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-03-22
Kapitalskydd 100%   Löptid 6 år
Valuta SEK      
Valutarisk Nej      
Deltagandegrad 1,40      
         
         
         
Värdering        
Dagskurs 117,11%      
Långsiktigt värde 110,32%      
         
Underliggande*        
Aktie Startvärde Senaste* Utveckling* Avkastning*
OMXS30* 1418,39 2267,92 159,89% 59,89%
         
Utveckling*: 159,89%      
Avkastning*: 59,89%      
*Presentationen av underliggande’s utveckling och långsiktiga värde på hemsidan visar full exponering mot OMXS30 under hela löptiden. Vänligen notera att detta ej gäller för produktens utveckling och långsiktiga värde.
Produktens strategi och exponering följer OMXS30 under oktober, november, december, januari, februari, mars, april och maj men ligger i kassa, under juni, juli, augusti och september under varje år till förfall  
och följer därmed inte OMXS30 under dessa kalendermånader.