MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2020-10-26    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 116,77%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 228,40 151,66% 51,66%    
Astrazeneca 509,00 910,00 178,78% 78,78%    
Nordea 94,50 70,55 74,66% -25,34%    
SEB A 87,95 83,64 95,10% -4,90%    
Skanska 153,60 181,40 118,10% 18,10%    
Swedbank AB 194,30 149,50 76,94% -23,06%    
Tele 2 B 78,78 109,90 139,51% 39,51%    
Teliasonera 42,72 36,18 84,69% -15,31%    
             
             
Utveckling: 114,93%          
Avkastning: 14,93%