MS Aktieobligation Svenska Bolag 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2021-03-08    
ISIN SE0006594172   Utgiven 2015-02-27    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2015-02-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-03    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,70          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 106,57%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
TeliaSonera 52,30 34,84 66,62% -33,38%    
Swedbank AB 209,50 156,80 74,84% -25,16%    
NORDEA 110,90 80,94 72,98% -27,02%    
ABB 179,80 247,80 137,82% 37,82%    
SKANSKA 205,70 206,00 100,15% 0,15%    
H&M AB 358,20 208,20 58,12% -41,88%    
AstraZeneca 569,50 809,30 142,11% 42,11%    
SEB A 101,20 102,40 101,19% 1,19%    
TELE 2 B 87,74 110,90 126,40% 26,40%    
Sandvik 95,35 229,90 241,11% 141,11%    
Utveckling: 112,13%          
Avkastning: 12,13%