Arkiv

Rapporter

2023
Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport juli – september 2023

”Vår Private Banking fortsätter att förbättra resultatet samtidigt som vi ser en högre aktivitet på Investment Banking. Tillsammans med en kostnadseffektiv organisation är vi väl positionerade i marknaden och...
Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport april – juni 2023

”Genom att sätta fokus på att bygga långsiktiga relationer, upprätthålla en sund riskkultur och långsiktig finansiell styrning finner jag trygghet i att våra engagerade medarbetare har förmågan att hjälpa...
Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport januari – mars 2023

”När vi nu förhoppningsvis går mot ljusare tider är Mangold väl positionerade och står på en stabil finansiell grund med ett konkurrenskraftigt erbjudande anpassat efter våra kunders behov.” –...
Finansiella rapporter

Mangold AB bokslutskommuniké 2022

Januari–december 2022 jämfört med januari-december 2021 · Provisionsnettot uppgick till 212,2 (238,5) mkr · Räntenettot ökade till 20,3 (15,8) mkr · Resultat från andelar i intressebolag...