Arkiv

Rapporter

2021
Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport juli-september 2021

juli–september • Rörelsens intäkter ökade med 129,5 procent till 115,7 (50,4) mkr • Rörelseresultatet steg till 65,1 (12,6) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 56,2 procent (25,1) • Antal transaktioner ökade med 79,5 procent...
Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport april-juni 2021

april-juni • Rörelsens intäkter ökade med 85 procent till 106,2 (57,3) mkr  • Rörelseresultatet steg till 28,9 (12,8) mkr  • Rörelsemarginalen uppgick till 27,2 (22,3) procent • Antal transaktioner ökade med 216 procent till...
Finansiella rapporter

Mangold AB Delårsrapport januari-mars 2021

januari - mars • Rörelsens intäkter ökade med 112 procent till 72,6 (34,3) mkr • Rörelseresultatet steg till 20,5 (0,2) mkr • Rörelsemarginalen uppgick till 28,2 (0,5) procent • Avkastning på eget kapital...
Finansiella rapporter

Mangold Årsredovisning 2020

Mangold publicerar idag, den 24 mars 2021, bolagets årsredovisning för 2020 
Kapitaltäckning & Likviditet

Risk och Kapitaltäckning 2020

En rapport för, Risk och Kapitaltäckning 2020. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.