Arkiv

Bolagsnyheter

december 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB

 En extra bolagsstämma i Terranet AB ("Terranet" eller "Bolaget") hölls idag den 30 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.  VAL AV STYRELSE OCH BESLUT OM STYRELSEARVODE  Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska...
Mangold Insight

Kommentar från Veg of Lunds valberedning

Veg of Lunds styrelse har idag kallat till en extra bolagsstämma för att välja två nya styrelseledamöter. Valberedningen har föreslagit två personer, Håkan K Pålsson och Magnus Nordin, båda...
Mangold Insight