Arkiv

Bolagsnyheter

juli 2021

Mangold AB Delårsrapport april-juni 2021

Vd Per-Anders Tammerlöv kommenterar:Vi lämnar ytterligare ett rekordkvartal bakom oss. Både intäkter och resultat under perioden har överstigit alla tidigare kvartal. För det första halvåret har vi en tillväxt...
Mangold Insight