Arkiv

Bolagsnyheter

juni 2021

Mandel Design: Delårsrapport ett 2021

Under årets första kvartal har Mandel fortsatt den resa som initierades under slutet av 2020. Sedan slutet av Q4 2020 har bolaget genomgått en omstrukturering för att sätta bolaget...
Mangold Insight

WntResearch: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 78 procent av utstående teckningsoptioner av serie 2020/2021 tillfördes WntResearch således cirka 8 MSEK. Styrelsen för WntResearch AB beslutade om en fullt garanterad företrädesemission om...
Mangold Insight