Arkiv

Bolagsnyheter

februari 2021

Status Höganäs 28 september 2022

Anläggningen har nu varit i integrerad drift (tork, pyrolys och förgasning) med eldning av pyrolysgas i mer än 36 timmar. Kontinuerlig produktion av syngas enligt kontraktsvillkor har varit i...
Mangold Insight