Arkiv

Rapporter

2012
Kapitaltäckning & Likviditet

2012 Q4 Kapitaltäckning

En rapport för, 2012 Q4 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.
Kapitaltäckning & Likviditet

2012 Q3 Kapitaltäckning

En rapport för, 2012 Q3 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.
Kapitaltäckning & Likviditet

2012 Q2 Kapitaltäckning

En rapport för, 2012 Q2 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.
Kapitaltäckning & Likviditet

2012 Q1 Kapitaltäckning

En rapport för, 2012 Q1 Kapitaltäckning. Ett dokument finns bifogat för fortsatt läsning.